V súčasnosti advokátka JUDr. Eva Pravdíková Bučková, PhD. spolupracuje s advokátskou kanceláriou Bartošík Šváby s. r. o.